تاریخ
چهارشنبه, 30 فروردین 1396
سه شنبه, 29 فروردین 1396
  • انتقادات کم‌سابقه عضو شورای شهر از مدیریت تهران
    تهران در حال حاضر یک سیاه‌چاله است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای حیات معنوی شهروندان را فراهم کند؛ سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای بهره‌مندی اقتصادی مردم خودش را فراهم کند؛ سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند ظرفیت‌های لازم برای محیط ‌زیست
  • ادامه مطلب ...
سه شنبه, 29 فروردین 1396
دوشنبه, 28 فروردین 1396
دوشنبه, 28 فروردین 1396

سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات